BV Business Group е една од најкрупните бизнис групации во овој дел на Македонија која делува во повеќе индустрии: градежништво, енергетика, производство, нови технологии, едукација и угостителство.

Сѐ започна во сега далечната 2002 година, кога е формирана првата од редица компании кои потоа следуваа, а која во континуитет 20 години бележи раст и успеси.

Тоj старт е поврзан со нашата прва компанија - БВ инженеринг.

Она што BV Business Group го има како потенцијал е само дел од приказната.

Затоа на прашањето “Што правиме?” ние сакаме да објасниме “Како тоа го правиме!”

Посветени сме на највисоки стандарди на квалитет во секој проект на кој работиме и во секоја од дејностите кои ги сервисираме.

Секоја наша активност и одлука, секоја наша стручност и посветеност кон врвен резултат во секој сегмент од сите наши тимови, искуството и резултатот кој го испорачуваме кон нашите клиенти, не одликува со она што сме денес. А тоа е посветеност на создавање на трајни вредности.

BV Business Group има важна улога во социо-економскиот развој на државата бидејќи придонесува во областа на градежништвото, инвестициите, производството и трговијата. Водејќи се од есенцијалните принципи на меѓусебно почитување и доверба меѓу сите учесници во бизнис процесот (клиенти, партнери, финансиски институции и вработени) веруваме дека до успехот се стигнува само преку соработка која се базира на меѓусебно разбирање.

Ние сме BV Business Group, групација со визија за новото време!

 

Нашите решенија ги поддржуваат нашите клиенти преку аналитика на нивните потреби да обезбедиме идеални решенија за нив. Решенијата кои ги нуди BV Business Group помагаат да се водат интегрални бизнис активности што доведуваат до конкурентска предност. Всушност ние веруваме дека точноста на добиените податоци е клучна за успешна обострана трансформација заради остварување на крајнaта цел – задоволен клиент.

 

Мисијата на BV Business Group е да создадеме мрежа на компании кои ќе му овозможат на клиентите да ја претворат неизвесноста во доверба, ризикот во можност и потенцијалот во просперитет. Нашите решенија за вас ќе значат отстранување на неизвесноста од вашиот процес на донесување на одлуки, остварување на вашиот потенцијал и претворање на тој потенцијал во просперитет.