БВ Инженеринг, основана во 2002 е лидер компанија во секторот на градежништвото. Континуираниот раст и развој на компанијата се должи на професионален пристап и посветеност на задачите на целиот тим на компанијата.

Главната цел на БВ Инженеринг е постигнување на препознатлив квалитетен производ, услуга и доследно спроведување на барањата и очекувањата на клиентите преку квалитетни перформанси и исполнување на сите технички стандарди и прописи, а истата се реализира преку:

  • процеси за управување со системот;
  • рационално користење на ресурсите;
  • професионална грижа за вработените;
  • партнерства со клиенти и добавувачи;
  • континуиран развој на свеста на персоналот одговорен за извршување на набавката и постигнување на потребниот квалитет на производите и услугите;
  • почитување на техничките и законските прописи;