БВ колор е новата компанија за завршни работи во градежништвото.