Градинка Мали Генијалци започнува со работа во 2014, како резултат на долгогодишната желба и љубов за грижа на најчуствителната категорија - децата.

Главната цел е квалитетна грижа на деца од рана возраст во професионална работна средина во која интересот на децата е главна грижа, бидејќи едукацијата на децата е инвестиција за иднината.

Мали Генијалци тоа го остварува преку четири клучни елементи за едуцирање и тоа:

  • социјална едукација;
  • eмоционална едукација;
  • физичка едукација;
  • интелектуална едукација;