Concrete Company е компанија основана во 2019 година чија основна дејност е производство на бетон за градежни цели, а во својот дијапазон на услуги вклучува и производство на асфалт за градежни цели како и продажба на KNAUF на големо и мало како официјален партнер на КНАУФ ДООЕЛ Скопје.

Водени од важноста на општествената одговорност, основен приоритет во работењето на компанијата е почитувањето на еколошката етика и заштита на животната средина, што е практично применето во секој нивни проект согласно потребите на инвеститорите.