Успешно реализирани над 345 проекти од сите области на групацијата.

ЗАЕДНО ЈА ГРАДИМЕ ВАШАТА ВИЗИЈА

НАШАТА ПРИКАЗНА

BUILDING YOUR VISION


BV Business Group е групација од повеќе компании која своето работење го започна со основањето на БВ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ 01.06.2002 година. Со текот на работењето се основаа и останатите компании кои се дел од BV Business Group.
BV Business Group има важна улога во социо-економскиот развој на државата бидејќи придонесува во областа на градежништвото, инвестициите, производството и трговијата преку нејзината мрежа од над 12 компании, кој број се згоемува секоја година. Водејќи се од есенцијалните принципи на меѓусебно почитување и доверба меѓу сите учесници во бизнис процесот (клиенти, партнери, финансиски институции и вработени) веруваме дека до успехот се стигнува само преку соработка која се базира на меѓусебно разбирање.

  • 200 вработени
  • 582 завршени проекти
  • 12 партнерски фирми

МИСИЈА

Мисијата на BV Business Group е да се создаде мрежа на компании кои ќе му овозможат на клиентите да ја претворат неизвесноста во доверба, ризикот во можност и потенцијалот во просперитет.

ВИЗИЈА

Преку детална анализа на потребите на нашите клиенти овозможуваме идеални решенија кои целосно се насочени кон нивните потреби и барања. Ваквите решенија овозможуваат водење на интегрални бизнис активности со кои BV Business Group постигнува конкурентска предност.
Затоа на прашањето “Што правиме?” ние сакаме да објасниме “Како тоа го правиме!”

НАШАТА ГРУПАЦИЈА

Групација со визија за новото време!


БВ ИНЖЕНЕРИНГ

ПОВЕЌЕ


PRO ENERGO

ПОВЕЌЕ


Градинка МАЛИ ГЕНИЈАЛЦИ

ПОВЕЌЕ


МЕГА ГРУП КОМПАНИ

ПОВЕЌЕ


ГЕО АД ИНЖЕНЕРИНГ

ПОВЕЌЕ


CONCRETE COMPANY

ПОВЕЌЕ


SMARTBIT

ПОВЕЌЕ


SMART INVEST GROUP

ПОВЕЌЕ


SANI KO

ПОВЕЌЕ


ТОП СТЕЕЛ

ПОВЕЌЕ

 


ПР ЛИНК МАРКЕТИНГ

ПОВЕЌЕ

 


БВ Колор

ПОВЕЌЕ

 

ВО БРОЈКИ

 

BV Business Group е една од најкрупните групации во Југозападниот дел на Македонија, која делува во повеќе различни индустрии, а своето работење го започна во 2002 година со основањето на БВ Инженеринг. Погледнете ги бројките кои нè прават она што сме денес - групација со визија за новото време.

13

ФИРМИ


200

ВРАБОТЕНИ


345

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ