Настани

March 7, 2023

BV Business Group објавува ликовен конкурс на тема “Екологијата во моето опкружување”

ДА ЈА ПОДИГНЕМЕ СВЕСТА ЗА ПОЧИСТА ОКОЛИНА! BV Business Group објавува ликовен конкурс на тема: “ЕКОЛОГИЈАТА ВО МОЕТО ОПКРУЖУВАЊЕ” КОНКУРС За учениците од прво, второ, трето, […]
 - 
English
 - 
en
Macedonian
 - 
mk