“Bv Business Group“ од Битола ги додели наградите од литературниот конкурс на тема “Битола, во срце те носиме“

 - 
English
 - 
en
Macedonian
 - 
mk